Wat is een risico analyse

Met behulp van de onze risico analyse kan je snel in kaart brengen of en waar je bedrijf risico's loopt met betrekking tot persoonlijke gegevens. Start de risico analyse binnen het online platform en vul de vragenlijst helemaal in. Na afloop krijg je een rapportage met aandachtspunten. Doe deze analyse minstens 1x per jaar om te zien of je nog steeds voldoet aan de wetgeving. Wij werken de risico analyse constant bij en zullen nieuwe inzichten, rechtelijke uitspraken en andere relevante gegevens constant toevoegen aan deze risico analyse.

Bij ieder onderdeel van de vragenlijst mag je invullen in welke mate een onderwerp voor jouw bedrijf een risico vormt. Daarnaast mag je extra informatie toevoegen met maatregelen die eventueel genomen zijn om de risico's te verkleinen. Het eindresultaat is een PDF document dat GDPR on the Go voor jou genereert, waarin alle risico's en maatregelen staan opgesomd: