Personen

Personen die een sleutelrol vervullen in jouw organisatie op het gebied van privacy bescherming, kunnen als persoon worden opgenomen in het platform. Indien je iemand hebt aangesteld als DPO is het handig om deze persoon hier toe te voegen. Later kan je dan eenvoudig naar deze registratie verwijzen en hoef je maar 1 keer de gegevens op te nemen.

Deze lijst van personen worden gebruikt als verantwoordelijke van een Activiteit of een Databron.