Documenten

We bieden je verschillende documenten aan, die gevuld worden met jouw gegevens uit het GDPR platform:

  1. Register van verwerkingsactiviteiten
  2. Interne procedure voor datalekken
  3. Audit rapport
  4. Privacyverklaring

Register van verwerkingsactiviteiten

Dit document moet je afdrukken en kunnen voorleggen bij een controle. Dit document is voor intern gebruik en zeker niet op je website te plaatsen! Het omvat alle bedrijfsgegevens, de activiteiten, welke persoonsgegevens je bijhoudt en waarom, ... Kortom, quasi alles wat je hebt ingevoerd in het platform.

Interne procedure voor datalekken

Dit document geeft je de procedure die uitlegt wat er moet gebeuren bij het vaststellen van een datalek. Ook dit document wordt gevuld met jouw gegevens.

Audit rapport

Dit rapport omvat alle opmerkingen van zowel Activiteiten als Databronnen, maar ook die op de Audit tab onder Beleid

Privacyverklaring (Privacy Policy)

In de Privacy Policy laat je aan anderen weten welke gegevens je allemaal opslaat en wat er met de data gedaan wordt. Je legt uit wie de externe

Verwerkers zijn van deze gegevens, welke data er wordt bijgehouden en waarom.

De privacy Policy vloeit voort uit het Register van Activiteiten en wordt automatisch door het platform voor je gegenereerd. Je hoeft het document dat we voor je genereren enkel nog op je website te plaatsen.

Extra documenten

Je mag ook aanvullendende documenten opnemen waarvan je denkt dat ze relevant zijn om op te slaan binnen het GDPR platform. Voeg zoveel documenten toe als je nodig vindt. Een voorbeeld van een document dat je hier kan opladen is een procedure workflow die gevolgd dient te worden in gevallen van lekken.

Standaard krijgen de extra documenten binnen het platform dezelfde naam als de file name waarmee het bestand is opgeladen. Gebruik het blauwe potlood icoon om de naam na opladen te wijzigen.