Waarom?

Per Activiteit moet je aanduiden welke reden(en) er zijn om deze persoonsgegevens bij te houden. Er zijn 6 mogelijkheden:

  1. Beschermen van vitale belangen van de betrokkene : denk aan het bijhouden van medische gegevens
  2. Gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde
  3. Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst : bijvoorbeeld voor de boekhouding
  4. Taak van algemeen belang of uitoefening van het openbaar gezag : dit is voornamelijk van toepassing voor overheidsinstellingen
  5. Toestemming betrokkene : indien je de schriftelijke toestemming hebt van de personen.Met toestemming betrokkene wordt bedoeld dat je persoonsgegevens opslaat en dat de personen hiervan op de hoogte zijn gesteld. Je kan dat bijvoorbeeld doen door bij het registreren van personen deze te wijzen op jouw privacy verklaring. Een link naar een actuele versie van je privacy verklaring op je website volstaat.
  6. Wettelijke verplichting : indien de Wet dit oplegt

Indien je niet zeker bent wat te kiezen, contacteer ons gerust.