Overzicht

Vul de nodige gegevens aan, zorg voor duidelijke en eenvoudige omschrijvingen. Een Risicoanalyse is normaal nodig per activiteit, dit kan je hier aanduiden.

Afdelingen kan je aanvinken, de Reden is niet verplicht in te vullen.

Indien nodig kan je extra Afdelingen toevoegen via het knopje Nieuwe Afdeling. Het beheer van alle afdelingen gebeurt via Instellingen in het menu rechtsboven (waar je naam en firma staan), en dan