Dashboard

Welkom op je GDPR-dashboard! Het dashboard geeft in één oogopslag weer wat je al hebt ingevuld en welke informatie nog ontbreekt.

Je vindt er 4 blokken terug:

  1. Gegevens bedrijf / organisatie
  2. Documenten
  3. Volledigheid informatie
  4. Externe ontvangers

1. Gegevens bedrijf

Dit zijn alle gegevens van het bedrijf waarvoor je de GDPR-documenten in orde wil maken. Ontbreken er gegevens of zijn ze niet correct? Klik dan op aanpassen.

2. Documenten

Dit zijn de GDPR-documenten die je aangemaakt hebt. Zij zijn het resultaat van het gebruik van deze tool.

Is dit veld nog leeg of ontbreken er documenten? Dan heb je nog niet alle stappen doorlopen om de documenten aan te maken. Ga naar het stappenplan om de gegevens te vervolledigen.

3. Volledigheid informatie

Om je op weg te helpen, hebben we standaard een aantal activiteiten en databronnen voorzien. Uiteraard vul je die lijst nog aan met eigen activiteiten en databronnen. Een vinkje naast een activiteit en/of databron geeft aan dat alles correct is ingevuld.

4. Externe ontvangers

Externe ontvangers zijn derden die van jou persoonsgegevens ontvangen om die te verwerken of bij te houden. Ook hier hebben we een aantal voorbeelden ingevoerd.