Identificatiegegevens

Onder Identificatiegegevens kan je de personen benoemen die in jouw organisatie een rol vormen in het privacy onderwerp. Het is mogelijk om een bestaande gebruiker te koppelen (dit is iemand die kan inloggen in het platform) of om iemand zijn of haar persoonsgegevens handmatig in te voeren.

Bij de vraag "Behoort tot de personenlijst" kies je voor Ja om een gebruiker die reeds bij ons bekend is te selecteren en Nee indien je handmatig een persoon wil toevoegen.

 1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
  Deze persoon is eindverantwoordelijk voor hoe jouw organisatie omgaat met de verwerking van privacy gevoelige gegevens. Meestal is dit een leidinggevende persoon en vaak iemand uit de directie. In kleine organisaties zal dit vaak de directeur zijn.
 2. Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming (DPO)
  De DPO'er in je organisatie heeft als specifieke taak om toe te zien op het juist en conform privacy verklaring handelen van je organisatie met betrekking tot alles dat met privacy gegevens te maken heeft. Een organisatie KAN een DPO functie toewijzen aan iemand, maar dat is niet altijd verplicht. Een DPO functionaris is verplicht bij de volgende organisaties:
  1. Overheidsorganisaties- en organen met uitzondering van gerechten bij uitoefening van hun rechterlijke taken;
  2. Organisaties die hoofdzakelijk zijn belast met verwerkingen die vanwege hun aard, omvang en/of doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen;
  3. Wanneer één van de kernactiviteiten van een organisatie het grootschalig verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens is of gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
 3. Gegevens bedrijf / organisatie
  Vul hier de gegevens in van je eigen organisatie. Het platform gebruikt deze informatie om straks op te nemen in gegenereerde documenten.