Wat betekent de AVG/GDPR-regelgeving voor je bedrijf?

GDPR staat voor General Data Protection Regulation, en wordt ook benoemd met de term 'AVG', die staat voor 'Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De GDPR-regelgeving schrijft bedrijven voor hoe ze met hun data moeten omgaan die ze in hun bezit hebben. Om op een correcte manier met die data te kunnen omgaan, gaat men er van uit dat je moet weten over welke data je beschikt, waar die gestockeerd is en wie met de data in aanraking komt en hoe je die beschermt.

Het GDPR on the Go-platform  is dan ook zo opgebouwd om perfect aan de gestelde eisen te voldoen.
Eerst inventariseren we waar persoonsgegevens verwerkt worden. Nadien kijken we van wie die data zijn. Daarna lijsten we op waar de data wordt opgeslagen en hoe we deze beveiligen. Als resultaat krijg je een register van activiteiten dat aangeeft wat, waar, wanneer en hoe wordt opgeslagen. Onze tool levert ook de privacy policy aan.

De AVG/GDPR wetgeving verplicht organisaties om een antwoord te geven op vragen van betrokkenen. Betrokkenen zijn personen van wie je de gegevens bijhoudt of verwerkt. Ons platform verzamelt de verantwoordelijken en te volgen procedures om te voldoen aan deze AVG-vereisten.

Tot slot zijn er de lekken, die kunnen altijd en overal voorkomen. Ons platform laat toe om deze lekken in een lekken-register bij te houden, zoals de AVG-richtlijn voorschrijft. In de toekomst willen we een manier bieden om automatisch lekken te kunnen melden bij de GBA (Gegevens Beschermings Autoriteit).