Beperkingen

De volgende zaken vallen niet onder de verordening:
- Nationale veiligheid, het leger, de politie, justitie
- Statistische en wetenschappelijke analyse
- Overleden personen vallen onder de nationale wetgeving
- Er is een speciale wet over werkgever-werknemer relaties
- Verwerking van persoonsgegevens door een natuurlijke persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit