Tijdlijn

21 oktober 2013 - introductie in het Europees Parlement
2013-2015 - onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
4 mei 2016 - publicatie wetteksten
24 mei 2016 - de AVG is in werking getreden
24 mei 2016 t/m 24 mei 2018 - implementatieperiode
25 mei 2018 - de AVG is van toepassing - aanspreekbaar op naleving – boetes kunnen worden opgelegd